Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 decembrie 2012

18 decembrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 14 decembrie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,4 miliarde EUR, până la 228,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
13 decembrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 4,1 miliarde USD 3,3 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au scăzut cu 0,3 miliarde EUR, până la 308,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 3 miliarde EUR, până la 898,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 7,1 miliarde EUR, până la 115,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 12,2 miliarde EUR, până la 679 de miliarde EUR. Miercuri, 12 decembrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 70,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 73,2 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 208,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână. Tot miercuri, 12 decembrie 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 15,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 15,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 0,3 miliarde EUR (faţă de 0,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 225,1 miliarde EUR (faţă de 235,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 277 de miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 14 decembrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 208,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 52,1 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 18 miliarde EUR, până la 504,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 479 113 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 259 542 −29
2.1 Creanţe asupra FMI 89 486 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 170 056 −29
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 35 085 −1 790
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 403 −256
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 403 −256
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 113 699 1 570
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 73 217 2 453
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 040 173 −630
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 262 −300
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 48 47
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 228 987 −517
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 585 569 −350
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 277 012 −51
7.2 Alte titluri 308 557 −300
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 008 −3
9 Alte active 275 405 −4 235
Total active 3 024 812 −5 610
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 898 849 3 015
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 939 630 7 448
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 504 948 18 040
2.2 Facilitatea de depozit 225 063 −10 233
2.3 Depozite pe termen fix 208 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 119 −359
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 654 −795
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 163 924 −9 213
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 115 585 −7 121
5.2 Alte angajamente 48 338 −2 092
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 174 901 −1 736
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 044 −717
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 770 −672
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 770 −672
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 243 0
10 Alte pasive 236 421 −2 942
11 Conturi de reevaluare 452 824 0
12 Capital şi rezerve 85 552 0
Total pasive 3 024 812 −5 610

Contacte media