Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. gruodžio 14 d.

2012 m. gruodžio 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. gruodžio 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 228,6 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. gruodžio 13 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 4,1 mlrd. JAV dolerių 3,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 308,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3 mlrd. eurų – iki 898,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,1 mlrd. eurų – iki 115,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,2 mlrd. eurų – iki 679 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. gruodžio 12 d., baigėsi 70,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 73,2 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 208,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių. Taip pat trečiadienį, 2012 m. gruodžio 12 d. baigėsi 15,9 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 15,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 225,1 mlrd. eurų (palyginti su 235,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 277 mlrd. eurų, pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. gruodžio 14 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 208,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 52,1 mlrd. eurų ir 16,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 18 mlrd. eurų – iki 504,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 479 113 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 259 542 −29
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 89 486 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 170 056 −29
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 085 −1 790
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 403 −256
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 403 −256
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 113 699 1 570
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 73 217 2 453
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 040 173 −630
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 262 −300
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 48 47
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 228 987 −517
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 585 569 −350
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 277 012 −51
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 308 557 −300
8 Valdžios skola eurais 30 008 −3
9 Kitas turtas 275 405 −4 235
Visas turtas 3 024 812 −5 610
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 898 849 3 015
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 939 630 7 448
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 504 948 18 040
2.2 Indėlių galimybė 225 063 −10 233
2.3 Terminuotieji indėliai 208 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 119 −359
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 654 −795
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 163 924 −9 213
5.1 Valdžiai 115 585 −7 121
5.2 Kiti įsipareigojimai 48 338 −2 092
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 174 901 −1 736
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 044 −717
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 770 −672
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 770 −672
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 243 0
10 Kiti įsipareigojimai 236 421 −2 942
11 Perkainojimo sąskaitos 452 824 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 552 0
Visi įsipareigojimai 3 024 812 −5 610

Kontaktai žiniasklaidai