Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. december 14.

2012. december 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. december 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,4 milliárd euróval csökkent, 228,6 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. december 13. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 4,1 milliárd USD 3,3 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 308,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3 milliárd euróval, 898,8 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7,1 milliárd euróval csökkent, 115,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 12,2 milliárd euróval 679 milliárd euróra emelkedett. 2012. december 12-én, szerdán lejárt egy 70,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 73,2 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 208,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. 2012. december 12-én, szerdán emellett lejárt egy 15,9 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 15,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,3 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 225,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 235,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 277 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2012. december 14-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 208,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 52,1 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 18 milliárd euróval 504,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 479 113 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 259 542 −29
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 89 486 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 170 056 −29
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 35 085 −1 790
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 403 −256
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 403 −256
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 113 699 1 570
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 73 217 2 453
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 040 173 −630
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 262 −300
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 48 47
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 228 987 −517
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 585 569 −350
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 277 012 −51
7.2 Egyéb értékpapírok 308 557 −300
8 Euróban denominált államadósság 30 008 −3
9 Egyéb eszközök 275 405 −4 235
Eszközök összesen 3 024 812 −5 610
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 898 849 3 015
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 939 630 7 448
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 504 948 18 040
2.2 Betéti rendelkezésre állás 225 063 −10 233
2.3 Lekötött betétek 208 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 119 −359
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 654 −795
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 163 924 −9 213
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 115 585 −7 121
5.2 Egyéb kötelezettségek 48 338 −2 092
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 174 901 −1 736
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 044 −717
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 770 −672
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 770 −672
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 243 0
10 Egyéb kötelezettségek 236 421 −2 942
11 Átértékelési számlák 452 824 0
12 Saját tőke 85 552 0
Források összesen 3 024 812 −5 610

Médiakapcsolatok