Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.12.2012

18.12.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.12.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,4 miljardilla eurolla 228,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
13.12.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 4,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,3 miljardilla eurolla 308,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3 miljardilla eurolla 898,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 7,1 miljardilla eurolla 115,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 12,2 miljardilla eurolla 679 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.12.2012 erääntyi 70,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 73,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 208,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Niin ikään keskiviikkona 12.12.2012 erääntyi 15,9 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 15,3 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 225,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 235,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,1 miljardilla eurolla 277 miljardiin euroon ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 14.12.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 208,5 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 52,1 miljardin euron ja toiseen kuuluvia 16,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 18 miljardilla eurolla 504,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 479 113 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 259 542 −29
2.1 Saamiset IMF:ltä 89 486 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 170 056 −29
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 085 −1 790
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 403 −256
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 403 −256
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 113 699 1 570
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 73 217 2 453
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 040 173 −630
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 262 −300
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 48 47
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 228 987 −517
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 585 569 −350
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 277 012 −51
7.2 Muut arvopaperit 308 557 −300
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 008 −3
9 Muut saamiset 275 405 −4 235
Vastaavaa yhteensä 3 024 812 −5 610
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 898 849 3 015
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 939 630 7 448
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 504 948 18 040
2.2 Talletusmahdollisuus 225 063 −10 233
2.3 Määräaikaistalletukset 208 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 119 −359
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 654 −795
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 163 924 −9 213
5.1 Julkisyhteisöt 115 585 −7 121
5.2 Muut 48 338 −2 092
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 174 901 −1 736
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 044 −717
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 770 −672
8.1 Talletukset ja muut velat 5 770 −672
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 243 0
10 Muut velat 236 421 −2 942
11 Arvonmuutostilit 452 824 0
12 Pääoma ja rahastot 85 552 0
Vastattavaa yhteensä 3 024 812 −5 610

Yhteyshenkilöt