Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. gruodžio 7 d.

2012 m. gruodžio 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. gruodžio 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2 mln. eurų Eurosistemos centriniams bankams nupirkus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) nepasikeitė ir buvo 229 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. gruodžio 6 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,2 mlrd. JAV dolerių 4,1 mlrd. JAV dolerių
2012 m. gruodžio 6 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 4,1 mlrd. JAV dolerių 3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 308,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,1 mlrd. eurų – iki 895,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,5 mlrd. eurų – iki 122,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 666,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. gruodžio 5 d., baigėsi 74,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 70,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 208,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su 1,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 235,3 mlrd. eurų (palyginti su 237,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nesikeitė ir buvo 277,1 mlrd. eurų. Dėl to 2012 m. gruodžio 7 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 208,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 52,1 mlrd. eurų ir 16,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3 mlrd. eurų – iki 486,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 479 113 2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 259 571 38
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 89 486 1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 170 084 37
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 875 124
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 660 1 018
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 660 1 018
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 112 129 −5 269
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 70 764 −3 826
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 040 803 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 562 −1 346
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −97
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 229 504 −4 172
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 585 919 −167
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 277 063 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 308 856 −167
8 Valdžios skola eurais 30 011 0
9 Kitas turtas 279 641 5 555
Visas turtas 3 030 422 −2 871
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 895 834 6 092
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 932 182 −5 566
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 486 908 −2 986
2.2 Indėlių galimybė 235 296 −2 517
2.3 Terminuotieji indėliai 208 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 478 −64
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 449 336
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 173 136 −7 046
5.1 Valdžiai 122 706 −10 506
5.2 Kiti įsipareigojimai 50 430 3 460
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 176 637 −179
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 761 226
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 442 −83
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 442 −83
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 243 0
10 Kiti įsipareigojimai 239 363 3 349
11 Perkainojimo sąskaitos 452 824 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 552 0
Visi įsipareigojimai 3 030 422 −2 871

Kontaktai žiniasklaidai