Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. december 7

2012. december 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. december 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyvásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban végrehajtott likviditásbővítő ügyletek következtében 229 milliárd euro volt, tehát nem változott (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. december 6. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,2 milliárd USD 4,1 milliárd USD
2012. december 6. 84 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 4,1 milliárd USD 3 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval 308,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,1 milliárd euróval, 895,8 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,5 milliárd euróval csökkent, 122,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 2,7 milliárd euróval csökkent, 666,9 milliárd euróra. 2012. december 5-én, szerdán lejárt egy 74,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 70,8 milliárd euro értékben.

Ugyanezen a napon 208,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,6 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 235,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 237,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott, értéke 277,1 milliárd euro maradt. Így a 2012. december 7-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 208,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 52,1 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével, a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3 milliárd euróval csökkent 486,9 milliárd eurora.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 479 113 2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 259 571 38
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 89 486 1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 170 084 37
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 36 875 124
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 660 1 018
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 660 1 018
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 112 129 −5 269
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 70 764 −3 826
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 040 803 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 562 −1 346
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −97
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 229 504 −4 172
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 585 919 −167
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 277 063 0
7.2 Egyéb értékpapírok 308 856 −167
8 Euróban denominált államadósság 30 011 0
9 Egyéb eszközök 279 641 5 555
Eszközök összesen 3 030 422 −2 871
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 895 834 6 092
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 932 182 −5 566
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 486 908 −2 986
2.2 Betéti rendelkezésre állás 235 296 −2 517
2.3 Lekötött betétek 208 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 478 −64
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 7 449 336
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 173 136 −7 046
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 122 706 −10 506
5.2 Egyéb kötelezettségek 50 430 3 460
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 176 637 −179
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 761 226
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 442 −83
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 442 −83
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 243 0
10 Egyéb kötelezettségek 239 363 3 349
11 Átértékelési számlák 452 824 0
12 Saját tőke 85 552 0
Források összesen 3 030 422 −2 871

Médiakapcsolatok