Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.12.2012

11.12.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.12.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 2 miljoonalla eurolla eräiden eurojärjestelmän keskuspankkien ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi ennallaan 229 miljardina eurona asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
6.12.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 3,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 4,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria
6.12.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 4,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,2 miljardilla eurolla 308,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 6,1 miljardilla eurolla 895,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 10,5 miljardilla eurolla 122,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 2,7 miljardilla eurolla 666,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.12.2012 erääntyi 74,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 70,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 208,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,9 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 235,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 237,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 277,1 miljardia euroa. Perjantaina 7.12.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 208,5 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 52,1 miljardin euron ja toiseen kuuluvia 16,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 3 miljardilla eurolla 486,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 479 113 2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 259 571 38
2.1 Saamiset IMF:ltä 89 486 1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 170 084 37
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 875 124
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 660 1 018
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 660 1 018
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 112 129 −5 269
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 70 764 −3 826
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 040 803 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 562 −1 346
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −97
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 229 504 −4 172
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 585 919 −167
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 277 063 0
7.2 Muut arvopaperit 308 856 −167
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 011 0
9 Muut saamiset 279 641 5 555
Vastaavaa yhteensä 3 030 422 −2 871
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 895 834 6 092
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 932 182 −5 566
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 486 908 −2 986
2.2 Talletusmahdollisuus 235 296 −2 517
2.3 Määräaikaistalletukset 208 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 478 −64
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 449 336
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 173 136 −7 046
5.1 Julkisyhteisöt 122 706 −10 506
5.2 Muut 50 430 3 460
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 176 637 −179
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 761 226
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 442 −83
8.1 Talletukset ja muut velat 6 442 −83
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 243 0
10 Muut velat 239 363 3 349
11 Arvonmuutostilit 452 824 0
12 Pääoma ja rahastot 85 552 0
Vastattavaa yhteensä 3 030 422 −2 871

Yhteyshenkilöt