Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 noiembrie 2012

27 noiembrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 23 noiembrie 2012, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 228,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
23 noiembrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 6 zile 3,3 miliarde USD 3,3 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 0,2 miliarde EUR, până la 309 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au scăzut cu 2,5 miliarde EUR, până la 885,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 33,2 miliarde EUR, până la 130,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 17 miliarde EUR, până la 681,3 miliarde EUR. Miercuri, 21 noiembrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 75,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 75,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 208,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 2,4 miliarde EUR (faţă de 1,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 233,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 215,9 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,7 miliarde EUR, până la 277,3 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 23 noiembrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 208,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 52,3 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 51,6 miliarde EUR, până la 506,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 479 110 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 258 875 −96
2.1 Creanţe asupra FMI 89 487 −84
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 169 388 −12
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 36 024 −1 167
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 799 998
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 799 998
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 125 212 869
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 75 428 214
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 047 294 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 433 612
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 58 43
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 229 450 −6 033
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 586 209 −909
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 277 255 −705
7.2 Alte titluri 308 954 −204
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 011 0
9 Alte active 273 590 312
Total active 3 035 280 −6 025
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 885 780 −2 502
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 950 848 −33 785
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 506 889 −51 622
2.2 Facilitatea de depozit 233 558 17 658
2.3 Depozite pe termen fix 208 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 901 179
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 252 −541
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 178 776 30 539
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 130 801 33 214
5.2 Alte angajamente 47 974 −2 675
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 174 349 1 636
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 580 −2 587
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 185 1 400
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 185 1 400
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 243 0
10 Alte pasive 234 892 −186
11 Conturi de reevaluare 452 824 0
12 Capital şi rezerve 85 552 0
Total pasive 3 035 280 −6 025

Contacte media