Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. lapkričio 23 d.

2012 m. lapkričio 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. lapkričio 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 228,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. lapkričio 23 d. 6 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,3 mlrd. JAV dolerių 3,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 309 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 885,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 33,2 mlrd. eurų – iki 130,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17 mlrd. eurų – iki 681,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. lapkričio 21 d., baigėsi 75,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 75,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 208,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,4 mlrd. eurų (palyginti su 1,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 233,6 mlrd. eurų (palyginti su 215,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 277,3 mlrd. eurų pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. lapkričio 23 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 208,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai buvo 52,3 mlrd. eurų ir 16,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 51,6 mlrd. eurų – iki 506,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 479 110 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 258 875 −96
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 89 487 −84
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 169 388 −12
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 024 −1 167
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 799 998
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 799 998
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 125 212 869
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 75 428 214
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 047 294 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 433 612
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 58 43
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 229 450 −6 033
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 586 209 −909
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 277 255 −705
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 308 954 −204
8 Valdžios skola eurais 30 011 0
9 Kitas turtas 273 590 312
Visas turtas 3 035 280 −6 025
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 885 780 −2 502
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 950 848 −33 785
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 506 889 −51 622
2.2 Indėlių galimybė 233 558 17 658
2.3 Terminuotieji indėliai 208 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 901 179
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 252 −541
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 178 776 30 539
5.1 Valdžiai 130 801 33 214
5.2 Kiti įsipareigojimai 47 974 −2 675
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 174 349 1 636
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 580 −2 587
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 185 1 400
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 185 1 400
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 243 0
10 Kiti įsipareigojimai 234 892 −186
11 Perkainojimo sąskaitos 452 824 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 552 0
Visi įsipareigojimai 3 035 280 −6 025

Kontaktai žiniasklaidai