Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. november 23.

2012. november 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. november 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,1 milliárd euróval csökkent, 228,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. november 23. 6 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,3 milliárd USD 3,3 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval 309 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,5 milliárd euróval 885,8 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 33,2 milliárd euróval 130,8 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 17 milliárd euróval csökkent, 681,3 milliárd euróra. 2012. november 21-én, szerdán lejárt egy 75,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 75,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 208,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 233,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 215,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,7 milliárd euróval 277,3 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2012. november 23-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 208,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 52,3 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével, a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 51,6 milliárd euróval csökkent 506,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 479 110 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 258 875 −96
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 89 487 −84
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 169 388 −12
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 36 024 −1 167
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 799 998
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 799 998
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 125 212 869
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 75 428 214
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 047 294 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 433 612
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 58 43
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 229 450 −6 033
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 586 209 −909
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 277 255 −705
7.2 Egyéb értékpapírok 308 954 −204
8 Euróban denominált államadósság 30 011 0
9 Egyéb eszközök 273 590 312
Eszközök összesen 3 035 280 −6 025
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 885 780 −2 502
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 950 848 −33 785
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 506 889 −51 622
2.2 Betéti rendelkezésre állás 233 558 17 658
2.3 Lekötött betétek 208 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 901 179
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 252 −541
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 178 776 30 539
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 130 801 33 214
5.2 Egyéb kötelezettségek 47 974 −2 675
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 174 349 1 636
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 580 −2 587
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 185 1 400
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 185 1 400
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 243 0
10 Egyéb kötelezettségek 234 892 −186
11 Átértékelési számlák 452 824 0
12 Saját tőke 85 552 0
Források összesen 3 035 280 −6 025

Médiakapcsolatok