Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.11.2012

27.11.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.11.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,1 miljardilla eurolla 228,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
23.11.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (6 päivää) 3,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,2 miljardilla eurolla 309 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,5 miljardilla eurolla 885,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 33,2 miljardilla eurolla 130,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 17 miljardilla eurolla 681,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.11.2012 erääntyi 75,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 75,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 208,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 233,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 215,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,7 miljardilla eurolla 277,3 miljardiin euroon ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 23.11.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 208,5 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 52,3 miljardin euron ja toiseen kuuluvia 16,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 51,6 miljardilla eurolla 506,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 479 110 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 258 875 −96
2.1 Saamiset IMF:ltä 89 487 −84
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 169 388 −12
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 024 −1 167
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 799 998
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 799 998
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 125 212 869
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 75 428 214
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 047 294 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 433 612
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 58 43
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 229 450 −6 033
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 586 209 −909
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 277 255 −705
7.2 Muut arvopaperit 308 954 −204
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 011 0
9 Muut saamiset 273 590 312
Vastaavaa yhteensä 3 035 280 −6 025
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 885 780 −2 502
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 950 848 −33 785
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 506 889 −51 622
2.2 Talletusmahdollisuus 233 558 17 658
2.3 Määräaikaistalletukset 208 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 901 179
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 252 −541
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 178 776 30 539
5.1 Julkisyhteisöt 130 801 33 214
5.2 Muut 47 974 −2 675
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 174 349 1 636
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 580 −2 587
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 185 1 400
8.1 Talletukset ja muut velat 7 185 1 400
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 243 0
10 Muut velat 234 892 −186
11 Arvonmuutostilit 452 824 0
12 Pääoma ja rahastot 85 552 0
Vastattavaa yhteensä 3 035 280 −6 025

Yhteyshenkilöt