European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 noiembrie 2012

20 noiembrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 16 noiembrie 2012, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a datorat cumpărării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 229 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
15 noiembrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 8 zile 3,2 miliarde USD 3,3 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 2,1 miliarde EUR, până la 309,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au scăzut cu 2 miliarde EUR, până la 888,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 10,8 miliarde EUR, până la 97,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 30,3 miliarde EUR, până la 698,2 miliarde EUR. Miercuri, 14 noiembrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 79,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 75,2 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 208,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână. În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 12,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, o nouă operaţiune în valoare de 15,9 miliarde EUR a fost decontată, iar suma de 3,5 miliarde EUR a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 1,8 miliarde EUR (faţă de 0,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 215,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 248,5 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 278 de miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 16 noiembrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 208,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 53 de miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 24,5 miliarde EUR, până la 558,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 479 109 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 258 970 2 094
2.1 Creanţe asupra FMI 89 571 −276
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 169 400 2 370
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 37 191 −133
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 801 503
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 801 503
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 124 344 −3 510
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 75 214 −4 259
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 047 294 −203
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 822 940
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 14 12
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 235 483 2 186
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 587 118 −2 298
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 277 960 −205
7.2 Alte titluri 309 158 −2 093
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 011 0
9 Alte active 273 278 3 591
Total active 3 041 305 2 434
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 888 282 −2 028
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 984 633 −9 339
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 558 511 24 513
2.2 Facilitatea de depozit 215 900 −32 610
2.3 Depozite pe termen fix 208 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 722 −1 243
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 793 −40
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 148 236 8 677
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 97 587 10 786
5.2 Alte angajamente 50 649 −2 109
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 172 713 2 530
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 167 3 043
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 785 −1 132
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 785 −1 132
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 243 0
10 Alte pasive 235 078 722
11 Conturi de reevaluare 452 824 0
12 Capital şi rezerve 85 552 0
Total pasive 3 041 305 2 434
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media