Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 octombrie 2012

30 octombrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 26 octombrie 2012, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,7 miliarde EUR, până la 229,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
25 octombrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 2,9 miliarde USD 3,6 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 2,1 miliarde EUR, până la 312,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au scăzut cu 1 miliard EUR, până la 888,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 8,3 miliarde EUR, până la 92,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 33,5 miliarde EUR, până la 657 de miliarde EUR. Miercuri, 24 octombrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 91,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 77,3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 209,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 0,3 miliarde EUR (faţă de 1 miliard EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 267 de miliarde EUR (faţă de 248,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,3 miliarde EUR, până la 279 de miliarde EUR. Această scădere s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 26 octombrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 209,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 53,3 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 18,4 miliarde EUR, până la 515,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 479 107 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 260 111 1 252
2.1 Creanţe asupra FMI 90 266 186
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 169 845 1 066
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 38 289 318
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 268 135
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 268 135
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 135 148 −15 348
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 77 293 −14 520
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 057 534 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 316 −719
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 6 −108
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 230 744 16 191
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 591 733 −2 351
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 279 010 −288
7.2 Alte titluri 312 723 −2 063
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 010 0
9 Alte active 264 132 −224
Total active 3 046 543 −26
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 888 103 −989
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 993 442 −214
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 515 268 −18 399
2.2 Facilitatea de depozit 266 967 18 255
2.3 Depozite pe termen fix 209 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 708 −70
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 448 287
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 151 204 −5 688
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 92 603 −8 308
5.2 Alte angajamente 58 601 2 620
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 168 893 5 483
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 6 414 646
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 883 265
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 883 265
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 243 0
10 Alte pasive 231 539 184
11 Conturi de reevaluare 452 824 0
12 Capital şi rezerve 85 551 0
Total pasive 3 046 543 −26

Contacte media