Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. spalio 26 d.

2012 m. spalio 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. spalio 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 229,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. spalio 25 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 2,9 mlrd. JAV dolerių 3,6 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 312,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 888,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,3 mlrd. eurų – iki 92,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 33,5 mlrd. eurų – iki 657 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. spalio 24 d., baigėsi 91,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 77,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 209,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 267 mlrd. eurų (palyginti su 248,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 279 mlrd. eurų pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. spalio 26 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 209,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 53,3 mlrd. eurų ir 16,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,4 mlrd. eurų – iki 515,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 479 107 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 260 111 1 252
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 266 186
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 169 845 1 066
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 38 289 318
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 268 135
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 268 135
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 135 148 −15 348
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 77 293 −14 520
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 057 534 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 316 −719
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 −108
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 230 744 16 191
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 591 733 −2 351
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 279 010 −288
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 312 723 −2 063
8 Valdžios skola eurais 30 010 0
9 Kitas turtas 264 132 −224
Visas turtas 3 046 543 −26
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 888 103 −989
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 993 442 −214
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 515 268 −18 399
2.2 Indėlių galimybė 266 967 18 255
2.3 Terminuotieji indėliai 209 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 708 −70
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 448 287
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 151 204 −5 688
5.1 Valdžiai 92 603 −8 308
5.2 Kiti įsipareigojimai 58 601 2 620
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 168 893 5 483
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 414 646
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 883 265
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 883 265
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 243 0
10 Kiti įsipareigojimai 231 539 184
11 Perkainojimo sąskaitos 452 824 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 551 0
Visi įsipareigojimai 3 046 543 −26

Kontaktai žiniasklaidai