Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. október 26.

2012. október 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. október 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyvásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,7 milliárd euróval 229,9 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. október 25. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 2,9 milliárd USD 3,6 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,1 milliárd euróval 312,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1 milliárd euróval 888,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,3 milliárd euróval csökkent, 92,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 33,5 milliárd euróval csökkent, 657 milliárd euróra. 2012. október 24-én, szerdán lejárt egy 91,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 77,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 209,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 267 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 248,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,3 milliárd euróval 279 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2012. október 26-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 209,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 53,3 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével, a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 18,4 milliárd euróval csökkent 515,3 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 479 107 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 260 111 1 252
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 266 186
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 169 845 1 066
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 38 289 318
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 268 135
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 268 135
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 135 148 −15 348
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 77 293 −14 520
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 057 534 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 316 −719
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 6 −108
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 230 744 16 191
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 591 733 −2 351
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 279 010 −288
7.2 Egyéb értékpapírok 312 723 −2 063
8 Euróban denominált államadósság 30 010 0
9 Egyéb eszközök 264 132 −224
Eszközök összesen 3 046 543 −26
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 888 103 −989
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 993 442 −214
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 515 268 −18 399
2.2 Betéti rendelkezésre állás 266 967 18 255
2.3 Lekötött betétek 209 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 708 −70
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 448 287
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 151 204 −5 688
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 92 603 −8 308
5.2 Egyéb kötelezettségek 58 601 2 620
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 168 893 5 483
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 414 646
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 883 265
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 883 265
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 243 0
10 Egyéb kötelezettségek 231 539 184
11 Átértékelési számlák 452 824 0
12 Saját tőke 85 551 0
Források összesen 3 046 543 −26

Médiakapcsolatok