Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.10.2012

30.10.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.10.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 229,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
25.10.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 2,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2,1 miljardilla eurolla 312,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1 miljardilla eurolla 888,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 8,3 miljardilla eurolla 92,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 33,5 miljardilla eurolla 657 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.10.2012 erääntyi 91,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 77,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 209,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1 miljardi euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 267 miljardia euroa (edellisellä viikolla 248,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,3 miljardilla eurolla 279 miljardiin euroon alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 26.10.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 209,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 53,3 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 16,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 18,4 miljardilla eurolla 515,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 479 107 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 260 111 1 252
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 266 186
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 169 845 1 066
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 38 289 318
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 268 135
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 268 135
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 135 148 −15 348
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 77 293 −14 520
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 057 534 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 316 −719
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 6 −108
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 230 744 16 191
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 591 733 −2 351
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 279 010 −288
7.2 Muut arvopaperit 312 723 −2 063
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 010 0
9 Muut saamiset 264 132 −224
Vastaavaa yhteensä 3 046 543 −26
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 888 103 −989
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 993 442 −214
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 515 268 −18 399
2.2 Talletusmahdollisuus 266 967 18 255
2.3 Määräaikaistalletukset 209 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 708 −70
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 448 287
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 151 204 −5 688
5.1 Julkisyhteisöt 92 603 −8 308
5.2 Muut 58 601 2 620
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 168 893 5 483
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 414 646
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 883 265
8.1 Talletukset ja muut velat 5 883 265
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 243 0
10 Muut velat 231 539 184
11 Arvonmuutostilit 452 824 0
12 Pääoma ja rahastot 85 551 0
Vastattavaa yhteensä 3 046 543 −26

Yhteyshenkilöt