Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 octombrie 2012

23 octombrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 19 octombrie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 229,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
18 octombrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 3,6 miliarde USD 2,9 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 1,9 miliarde EUR, până la 314,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au scăzut cu 3,1 miliarde EUR, până la 889,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au majorat cu 0,2 miliarde EUR, până la 100,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 13,3 miliarde EUR, până la 690,5 miliarde EUR. Miercuri, 17 octombrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 89,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 91,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 209,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 1 miliard EUR (faţă de 1,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 248,7 miliarde EUR (faţă de 260,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 279,3 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate şi al programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 19 octombrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 209,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 53,6 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 6,2 miliarde EUR, până la 533,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 479 107 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 258 859 443
2.1 Creanţe asupra FMI 90 080 19
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 168 779 423
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 37 971 −1 163
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 133 221
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 133 221
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 150 496 1 884
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 91 813 2 030
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 057 534 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 035 −256
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 114 110
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 214 553 −6 032
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 594 084 −2 380
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 279 298 −450
7.2 Alte titluri 314 787 −1 930
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 010 0
9 Alte active 264 356 −45
Total active 3 046 569 −7 072
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 889 092 −3 113
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 993 657 −5 252
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 533 667 6 155
2.2 Facilitatea de depozit 248 711 −11 766
2.3 Depozite pe termen fix 209 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 778 359
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 161 16
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 156 892 2 157
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 100 911 218
5.2 Alte angajamente 55 981 1 938
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 163 410 −1 129
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 767 1 029
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 617 −1 509
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 617 −1 509
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 243 0
10 Alte pasive 231 355 729
11 Conturi de reevaluare 452 824 0
12 Capital şi rezerve 85 551 0
Total pasive 3 046 569 −7 072

Contacte media