Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. spalio 19 d.

2012 m. spalio 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. spalio 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 229,2 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. spalio 18 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,6 mlrd. JAV dolerių 2,9 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 314,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 889,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 100,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,3 mlrd. eurų – iki 690,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. spalio 17 d., baigėsi 89,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 91,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 209,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1 mlrd. eurų (palyginti su 1,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 248,7 mlrd. eurų (palyginti su 260,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 279,3 mlrd. eurų dėl pagal padengtų obligacijų pirmąją pirkimo programą ir Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2012 m. spalio 19 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 209,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 53,6 mlrd. eurų ir 16,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,2 mlrd. eurų – iki 533,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 479 107 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 258 859 443
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 080 19
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 168 779 423
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 37 971 −1 163
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 133 221
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 133 221
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 150 496 1 884
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 91 813 2 030
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 057 534 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 035 −256
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 114 110
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 214 553 −6 032
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 594 084 −2 380
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 279 298 −450
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 314 787 −1 930
8 Valdžios skola eurais 30 010 0
9 Kitas turtas 264 356 −45
Visas turtas 3 046 569 −7 072
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 889 092 −3 113
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 993 657 −5 252
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 533 667 6 155
2.2 Indėlių galimybė 248 711 −11 766
2.3 Terminuotieji indėliai 209 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 778 359
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 161 16
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 156 892 2 157
5.1 Valdžiai 100 911 218
5.2 Kiti įsipareigojimai 55 981 1 938
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 163 410 −1 129
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 767 1 029
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 617 −1 509
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 617 −1 509
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 243 0
10 Kiti įsipareigojimai 231 355 729
11 Perkainojimo sąskaitos 452 824 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 551 0
Visi įsipareigojimai 3 046 569 −7 072

Kontaktai žiniasklaidai