Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. október 19.

2012. október 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. október 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,2 milliárd euróval csökkent, 229,2 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. október 18. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,6 milliárd USD 2,9 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 13,3 milliárd euróval 690,5 milliárd euróra emelkedett. 2012. október 17-én, szerdán lejárt egy 89,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 91,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 209,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 248,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 260,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,5 milliárd euróval 279,3 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy a fedezettkötvény-vásárlási program és az értékpapír-piaci program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszavásárolták. Így a 2012. október 19-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 209,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 53,6 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,2 milliárd euróval 533,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 479 107 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 258 859 443
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 080 19
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 168 779 423
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 37 971 −1 163
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 133 221
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 133 221
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 150 496 1 884
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 91 813 2 030
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 057 534 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 035 −256
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 114 110
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 214 553 −6 032
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 594 084 −2 380
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 279 298 −450
7.2 Egyéb értékpapírok 314 787 −1 930
8 Euróban denominált államadósság 30 010 0
9 Egyéb eszközök 264 356 −45
Eszközök összesen 3 046 569 −7 072
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 889 092 −3 113
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 993 657 −5 252
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 533 667 6 155
2.2 Betéti rendelkezésre állás 248 711 −11 766
2.3 Lekötött betétek 209 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 778 359
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 161 16
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 156 892 2 157
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 100 911 218
5.2 Egyéb kötelezettségek 55 981 1 938
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 163 410 −1 129
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 767 1 029
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 617 −1 509
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 617 −1 509
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 243 0
10 Egyéb kötelezettségek 231 355 729
11 Átértékelési számlák 452 824 0
12 Saját tőke 85 551 0
Források összesen 3 046 569 −7 072

Médiakapcsolatok