Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.10.2012

23.10.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.10.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,2 miljardilla eurolla 229,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
18.10.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 3,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 2,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,9 miljardilla eurolla 314,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 3,1 miljardilla eurolla 889,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 0,2 miljardilla eurolla 100,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 13,3 miljardilla eurolla 690,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.10.2012 erääntyi 89,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 91,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 209,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1 miljardi euroa (edellisellä viikolla 1,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 248,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 260,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,5 miljardilla eurolla 279,3 miljardiin euroon alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa ja velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 19.10.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 209,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 53,6 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 16,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 6,2 miljardilla eurolla 533,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 479 107 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 258 859 443
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 080 19
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 168 779 423
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 37 971 −1 163
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 133 221
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 133 221
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 150 496 1 884
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 91 813 2 030
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 057 534 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 035 −256
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 114 110
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 214 553 −6 032
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 594 084 −2 380
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 279 298 −450
7.2 Muut arvopaperit 314 787 −1 930
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 010 0
9 Muut saamiset 264 356 −45
Vastaavaa yhteensä 3 046 569 −7 072
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 889 092 −3 113
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 993 657 −5 252
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 533 667 6 155
2.2 Talletusmahdollisuus 248 711 −11 766
2.3 Määräaikaistalletukset 209 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 778 359
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 161 16
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 156 892 2 157
5.1 Julkisyhteisöt 100 911 218
5.2 Muut 55 981 1 938
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 163 410 −1 129
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 767 1 029
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 617 −1 509
8.1 Talletukset ja muut velat 5 617 −1 509
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 243 0
10 Muut velat 231 355 729
11 Arvonmuutostilit 452 824 0
12 Pääoma ja rahastot 85 551 0
Vastattavaa yhteensä 3 046 569 −7 072

Yhteyshenkilöt