Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. oktoober 2012

23. oktoober 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

19. oktoobril 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 229,2 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
18. oktoober 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 3,6 miljardit USA dollarit 2,9 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,9 miljardi euro võrra 314,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 3,1 miljardi euro võrra 889,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 0,2 miljardi euro võrra 100,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 13,3 miljardi euro võrra 690,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. oktoobril 2012 möödus 89,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 91,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 209,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 248,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 260,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 279,3 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ostukava ja väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 19. oktoobril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 209,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 53,6 miljardi ja 16,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,2 miljardi euro võrra 533,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 479 107 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 258 859 443
2.1 Nõuded RVFle 90 080 19
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 168 779 423
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 37 971 −1 163
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 133 221
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 133 221
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 150 496 1 884
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 91 813 2 030
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 057 534 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 035 −256
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 114 110
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 214 553 −6 032
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 594 084 −2 380
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 279 298 −450
7.2 Muud väärtpaberid 314 787 −1 930
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 010 0
9 Muud varad 264 356 −45
Varad kokku 3 046 569 −7 072
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 889 092 −3 113
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 993 657 −5 252
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 533 667 6 155
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 248 711 −11 766
2.3 Tähtajalised hoiused 209 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 778 359
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 161 16
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 156 892 2 157
5.1 Valitsussektor 100 911 218
5.2 Muud kohustused 55 981 1 938
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 163 410 −1 129
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 767 1 029
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 617 −1 509
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 617 −1 509
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 243 0
10 Muud kohustused 231 355 729
11 Ümberhindluskontod 452 824 0
12 Kapital ja reservid 85 551 0
Kohustused kokku 3 046 569 −7 072

Kontaktandmed