Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 octombrie 2012

16 octombrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 12 octombrie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas nemodificată la valoarea de 229,4 miliarde EUR pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
11 octombrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 2 miliarde USD 3,6 miliarde USD
11 octombrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 2,8 miliarde USD 1,1 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o reducere de 0,1 miliarde EUR, până la 316,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 2,2 miliarde EUR, până la 892,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 5,2 miliarde EUR, până la 100,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 21,8 miliarde EUR, până la 677,2 miliarde EUR. Miercuri, 10 octombrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 102,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 89,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 209 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 209,5 miliarde EUR. Tot miercuri, 10 octombrie 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 13,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 12,6 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 1,3 miliarde EUR (faţă de 0,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 260,5 miliarde EUR (faţă de 296,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,3 miliarde EUR, până la 279,7 miliarde EUR. Această scădere s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 12 octombrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 209,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 54 de miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,3 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 6,2 miliarde EUR, până la 527,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 479 106 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 258 416 591
2.1 Creanţe asupra FMI 90 060 −30
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 168 356 622
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 135 −578
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 912 −289
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 912 −289
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 148 612 −13 700
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 89 783 −13 104
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 057 534 −1 216
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 291 622
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 4 −2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 220 585 9 417
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 596 465 −405
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 279 748 −260
7.2 Alte titluri 316 716 −145
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 010 0
9 Alte active 264 401 −3 983
Total active 3 053 641 −8 948
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 892 205 −2 155
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 998 909 −29 335
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 527 512 6 176
2.2 Facilitatea de depozit 260 477 −35 987
2.3 Depozite pe termen fix 209 500 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 419 −24
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 145 23
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 154 735 26 085
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 100 692 −5 198
5.2 Alte angajamente 54 043 31 283
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 164 539 −33
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 738 −23
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 126 11
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 126 11
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 243 0
10 Alte pasive 230 626 −3 522
11 Conturi de reevaluare 452 824 0
12 Capital şi rezerve 85 551 0
Total pasive 3 053 641 −8 948
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media