Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. spalio 12 d.

2012 m. spalio 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. spalio 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) nepasikeitė ir buvo 229,4 mlrd. dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. spalio 11 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 2 mlrd. JAV dolerių 3,6 mlrd. JAV dolerių
2012 m. spalio 11 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 2,8 mlrd. JAV dolerių 1,1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 316,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 892,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 100,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 21,8 mlrd. eurų – iki 677,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. spalio 10 d., baigėsi 102,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 89,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 209 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 209,5 mlrd. eurų. Taip pat trečiadienį, 2012 m. spalio 10 d. baigėsi 13,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 12,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 260,5 mlrd. eurų (palyginti su 296,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 279,7 mlrd. eurų pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2012 m. spalio 12 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 209,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 54 mlrd. eurų ir 16,3 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,2 mlrd. eurų – iki 527,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 479 106 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 258 416 591
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 060 −30
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 168 356 622
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 135 −578
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 912 −289
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 912 −289
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 148 612 −13 700
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 89 783 −13 104
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 057 534 −1 216
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 291 622
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 −2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 220 585 9 417
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 596 465 −405
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 279 748 −260
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 316 716 −145
8 Valdžios skola eurais 30 010 0
9 Kitas turtas 264 401 −3 983
Visas turtas 3 053 641 −8 948
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 892 205 −2 155
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 998 909 −29 335
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 527 512 6 176
2.2 Indėlių galimybė 260 477 −35 987
2.3 Terminuotieji indėliai 209 500 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 419 −24
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 145 23
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 154 735 26 085
5.1 Valdžiai 100 692 −5 198
5.2 Kiti įsipareigojimai 54 043 31 283
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 164 539 −33
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 738 −23
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 126 11
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 126 11
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 243 0
10 Kiti įsipareigojimai 230 626 −3 522
11 Perkainojimo sąskaitos 452 824 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 551 0
Visi įsipareigojimai 3 053 641 −8 948