Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. október 12.

2012. október 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. október 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő USA-dollár ügyletek nyomán nem változott, 229,4 milliárd euro volt (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. október 11. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 2 milliárd USD 3,6 milliárd USD
2012. október 11. 84 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 2,8 milliárd USD 1,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 316,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,2 milliárd euróval 892,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,2 milliárd euróval csökkent, 100,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 21,8 milliárd euróval 677,2 milliárd euróra emelkedett. 2012. október 10-én, szerdán lejárt egy 102,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 89,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 209 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 209,5 milliárd euro értékben. 2012. október 10-én, szerdán emellett lejárt egy 13,8 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 12,6 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 260,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 296,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,3 milliárd euróval 279,7 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2012. október 12-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 209,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 54 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,3 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezet-beli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,2 milliárd euróval 527,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 479 106 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 258 416 591
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 060 −30
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 168 356 622
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 135 −578
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 912 −289
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 912 −289
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 148 612 −13 700
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 89 783 −13 104
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 057 534 −1 216
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 291 622
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 4 −2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 220 585 9 417
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 596 465 −405
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 279 748 −260
7.2 Egyéb értékpapírok 316 716 −145
8 Euróban denominált államadósság 30 010 0
9 Egyéb eszközök 264 401 −3 983
Eszközök összesen 3 053 641 −8 948
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 892 205 −2 155
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 998 909 −29 335
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 527 512 6 176
2.2 Betéti rendelkezésre állás 260 477 −35 987
2.3 Lekötött betétek 209 500 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 419 −24
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 145 23
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 154 735 26 085
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 100 692 −5 198
5.2 Egyéb kötelezettségek 54 043 31 283
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 164 539 −33
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 738 −23
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 126 11
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 126 11
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 243 0
10 Egyéb kötelezettségek 230 626 −3 522
11 Átértékelési számlák 452 824 0
12 Saját tőke 85 551 0
Források összesen 3 053 641 −8 948