Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.10.2012

16.10.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.10.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi ennallaan 229,4 miljardissa eurossa asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
11.10.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria
11.10.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 2,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 316,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,2 miljardilla eurolla 892,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,2 miljardilla eurolla 100,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 21,8 miljardilla eurolla 677,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.10.2012 erääntyi 102,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 89,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 209 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 209,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Niin ikään keskiviikkona 10.10.2012 erääntyi 13,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 12,6 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 260,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 296,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,3 miljardilla eurolla 279,7 miljardiin euroon alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen vuoksi. Perjantaina 12.10.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 209,5 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 54 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 16,3 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 6,2 miljardilla eurolla 527,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 479 106 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 258 416 591
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 060 −30
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 168 356 622
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 135 −578
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 912 −289
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 912 −289
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 148 612 −13 700
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 89 783 −13 104
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 057 534 −1 216
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 291 622
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 4 −2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 220 585 9 417
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 596 465 −405
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 279 748 −260
7.2 Muut arvopaperit 316 716 −145
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 010 0
9 Muut saamiset 264 401 −3 983
Vastaavaa yhteensä 3 053 641 −8 948
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 892 205 −2 155
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 998 909 −29 335
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 527 512 6 176
2.2 Talletusmahdollisuus 260 477 −35 987
2.3 Määräaikaistalletukset 209 500 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 419 −24
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 145 23
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 154 735 26 085
5.1 Julkisyhteisöt 100 692 −5 198
5.2 Muut 54 043 31 283
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 164 539 −33
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 738 −23
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 126 11
8.1 Talletukset ja muut velat 7 126 11
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 243 0
10 Muut velat 230 626 −3 522
11 Arvonmuutostilit 452 824 0
12 Pääoma ja rahastot 85 551 0
Vastattavaa yhteensä 3 053 641 −8 948