Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. oktoober 2012

16. oktoober 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

12. oktoobril 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel muutumatuna 229,4 miljardi euro tasemel.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
11. oktoober 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 2 miljardit USA dollarit 3,6 miljardit USA dollarit
11. oktoober 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 2,8 miljardit USA dollarit 1,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 316,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 2,2 miljardi euro võrra 892,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 5,2 miljardi euro võrra 100,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 21,8 miljardi euro võrra 677,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. oktoobril 2012 möödus 102,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 89,8 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 209 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 209,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Kolmapäeval, 10. oktoobril 2012 möödus ka 13,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 12,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 260,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 296,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 279,7 miljardi euroni seoses väärtpaberite lunastamisega tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 12. oktoobril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 209,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 54 miljardi ja 16,3 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,2 miljardi euro võrra 527,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 479 106 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 258 416 591
2.1 Nõuded RVFle 90 060 −30
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 168 356 622
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 39 135 −578
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 912 −289
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 912 −289
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 148 612 −13 700
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 89 783 −13 104
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 057 534 −1 216
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 291 622
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 4 −2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 220 585 9 417
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 596 465 −405
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 279 748 −260
7.2 Muud väärtpaberid 316 716 −145
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 010 0
9 Muud varad 264 401 −3 983
Varad kokku 3 053 641 −8 948
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 892 205 −2 155
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 998 909 −29 335
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 527 512 6 176
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 260 477 −35 987
2.3 Tähtajalised hoiused 209 500 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 419 −24
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 145 23
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 154 735 26 085
5.1 Valitsussektor 100 692 −5 198
5.2 Muud kohustused 54 043 31 283
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 164 539 −33
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 738 −23
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 126 11
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 126 11
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 243 0
10 Muud kohustused 230 626 −3 522
11 Ümberhindluskontod 452 824 0
12 Kapital ja reservid 85 551 0
Kohustused kokku 3 053 641 −8 948