Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 septembrie 2012

3 octombrie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 28 septembrie 2012, creşterea de 45,5 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a datorat ajustărilor din reevaluări trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 5,8 miliarde EUR, până la 229,2 miliarde EUR. Această variaţie s‑a datorat reevaluării trimestriale a activelor şi pasivelor, operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată, precum şi operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
27 septembrie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 3,7 miliarde USD 1,6 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,8 miliarde EUR, până la 317,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 0,3 miliarde EUR, până la 892,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 4,9 miliarde EUR, până la 99 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 18,6 miliarde EUR, până la 651,5 miliarde EUR. Miercuri, 26 septembrie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 119,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 117,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 209 miliarde EUR şi au fost atrase depozite noi, cu aceeaşi valoare. Joi, 27 septembrie 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 26,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 18,7 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la nivelul de 2 miliarde EUR (faţă de 1 miliard EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 315,8 miliarde EUR (faţă de 305,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului, deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active), s‑au majorat cu 0,8 miliarde EUR, până la 280,2 miliarde EUR, datorită achiziţiilor de titluri în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, răscumpărării de titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate şi reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 28 septembrie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 209,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 54,5 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,2 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 24,7 miliarde EUR, până la 525,8 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 28 septembrie 2012 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1.377,417 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,2930/EUR

JPY: 100,37/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1931 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 479 292 0 45 513
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 256 413 −164 −4 901
2.1 Creanţe asupra FMI 90 069 255 −1 034
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 166 344 −419 −3 867
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 39 858 −2 015 −128
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 512 −1 399 46
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 512 −1 399 46
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 178 184 −9 016 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 117 383 −2 455 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 058 750 −7 546 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 047 1 077 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 4 −91 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 212 652 −774 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 597 655 1 492 −1 479
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 280 207 264 560
7.2 Alte titluri 317 448 1 228 −2 039
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 010 0 −32
9 Alte active 271 857 3 224 2 527
Total active 3 082 432 −8 652 41 545
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 892 496 312 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 052 529 −15 114 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 525 830 −24 652 0
2.2 Facilitatea de depozit 315 754 10 107 0
2.3 Depozite pe termen fix 209 000 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 945 −569 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 224 −607 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 119 439 3 661 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 98 956 4 865 0
5.2 Alte angajamente 20 483 −1 204 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 171 667 1 040 −12
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 198 747 −109
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 626 −1 242 −138
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 626 −1 242 −138
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 243 0 −643
10 Alte pasive 235 635 2 750 −536
11 Conturi de reevaluare 452 824 0 42 984
12 Capital şi rezerve 85 551 −199 0
Total pasive 3 082 432 −8 652 41 545