Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. rugsėjo 28 d.

2012 m. spalio 3 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. rugsėjo 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 45,5 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,8 mlrd. eurų – iki 229,2 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas, per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu, ir likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. rugsėjo 27 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 3,7 mlrd. JAV dolerių 1,6 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 317,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 892,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,9 mlrd. eurų – iki 99 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,6 mlrd. eurų – iki 651,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. rugsėjo 26 d., baigėsi 119,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 117,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 209 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės indėlių. Ketvirtadienį, 2012 m. rugsėjo 27 d., baigėsi 26,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 18,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2 mlrd. eurų (palyginti su 1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 315,8 mlrd. eurų (palyginti su 305,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 280,2 mlrd. eurų dėl įvykdytų vertybinių popierių pirkimų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą bei išpirkimų pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą ir dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje. Dėl to 2012 m. rugsėjo 28 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma siekė 209,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 54,5 mlrd. eurų ir 16,2 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,7 mlrd. eurų – iki 525,8 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2012 m. rugsėjo 28 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1.377,417 EUR/aukštos prabos aukso uncija

JAV doleris: 1,2930 už EUR

JPY: 100,37 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1931 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 479 292 0 45 513
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 256 413 −164 −4 901
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 069 255 −1 034
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 166 344 −419 −3 867
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 858 −2 015 −128
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 512 −1 399 46
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 512 −1 399 46
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 178 184 −9 016 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 117 383 −2 455 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 058 750 −7 546 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 047 1 077 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 −91 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 212 652 −774 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 597 655 1 492 −1 479
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 280 207 264 560
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 317 448 1 228 −2 039
8 Valdžios skola eurais 30 010 0 −32
9 Kitas turtas 271 857 3 224 2 527
Visas turtas 3 082 432 −8 652 41 545
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 892 496 312 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 052 529 −15 114 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 525 830 −24 652 0
2.2 Indėlių galimybė 315 754 10 107 0
2.3 Terminuotieji indėliai 209 000 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 945 −569 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 224 −607 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 119 439 3 661 0
5.1 Valdžiai 98 956 4 865 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 20 483 −1 204 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 171 667 1 040 −12
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 198 747 −109
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 626 −1 242 −138
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 626 −1 242 −138
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 243 0 −643
10 Kiti įsipareigojimai 235 635 2 750 −536
11 Perkainojimo sąskaitos 452 824 0 42 984
12 Kapitalas ir rezervai 85 551 −199 0
Visi įsipareigojimai 3 082 432 −8 652 41 545