Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. szeptember 28.

2012. október 3.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. szeptember 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 45,5 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 5,8 milliárd euróval csökkent, 229,2 milliárd euróra. A változás jórészt az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveleteknek tudható be (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. szeptember 27. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 3,7 milliárd USD 1,6 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval 317,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,3 milliárd euróval, 892,5 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,9 milliárd euróval 99 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 18,6 milliárd euróval csökkent, 651,5 milliárd euróra. 2012. szeptember 26-án, szerdán lejárt egy 119,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 117,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 209 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb betétgyűjtésre került sor azonos értékben. 2012. szeptember 27-én, csütörtökön lejárt egy 26,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 18,7 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 315,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 305,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,8 milliárd euróval 280,2 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok, az első kötvényvásárlási program keretében vett értékpapírok visszaváltása, valamint a negyedév végi kiigazítás állt. Így a 2012. szeptember 28-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlás értéke 209,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 54,5 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 16,2 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 24,7 milliárd euróval csökkent, 525,8 milliárd euróra.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelésnek az egyes mérlegtételekre gyakorolt nettó hatása 2012. szeptember 28-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományokat az alábbi aranyárfolyam és főbb devizaárfolyamok alkalmazásával értékelték át:

Arany: 1 377,417 EUR/finom uncia

USD: 1,2930 USD/EUR

JPY: 100,37 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok (SDR): 1,1931 EUR/SDR

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 479 292 0 45 513
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 256 413 −164 −4 901
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 069 255 −1 034
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 166 344 −419 −3 867
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 39 858 −2 015 −128
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 512 −1 399 46
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 512 −1 399 46
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 178 184 −9 016 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 117 383 −2 455 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 058 750 −7 546 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 047 1 077 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 4 −91 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 212 652 −774 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 597 655 1 492 −1 479
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 280 207 264 560
7.2 Egyéb értékpapírok 317 448 1 228 −2 039
8 Euróban denominált államadósság 30 010 0 −32
9 Egyéb eszközök 271 857 3 224 2 527
Eszközök összesen 3 082 432 −8 652 41 545
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 892 496 312 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 052 529 −15 114 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 525 830 −24 652 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 315 754 10 107 0
2.3 Lekötött betétek 209 000 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 945 −569 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 224 −607 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 119 439 3 661 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 98 956 4 865 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 20 483 −1 204 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 171 667 1 040 −12
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 198 747 −109
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 626 −1 242 −138
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 626 −1 242 −138
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 243 0 −643
10 Egyéb kötelezettségek 235 635 2 750 −536
11 Átértékelési számlák 452 824 0 42 984
12 Saját tőke 85 551 −199 0
Források összesen 3 082 432 −8 652 41 545