Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.9.2012

3.10.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.9.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 45,5 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 5,8 miljardilla eurolla 229,2 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista, eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana sekä Yhdysvaltain dollarin määräisistä likviditeettiä lisäävistä operaatioista (ks. alla).

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
27.9.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 3,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,8 miljardilla eurolla 317,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 892,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 4,9 miljardilla eurolla 99 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 18,6 miljardilla eurolla 651,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.9.2012 erääntyi 119,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 117,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 209 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia. Torstaina 27.9.2012 erääntyi 26,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 18,7 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1 miljardi euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 315,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 305,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 280,2 miljardiin euroon nykyisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen ja alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen yhteisvaikutuksen sekä neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vuoksi. Perjantaina 28.9.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 209,5 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 54,5 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 16,2 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 24,7 miljardilla eurolla 525,8 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 28.9.2012 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 377,417 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,2930

Japanin jeni / euro: 100,37

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1931 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 479 292 0 45 513
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 256 413 −164 −4 901
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 069 255 −1 034
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 166 344 −419 −3 867
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 858 −2 015 −128
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 512 −1 399 46
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 512 −1 399 46
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 178 184 −9 016 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 117 383 −2 455 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 058 750 −7 546 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 047 1 077 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 4 −91 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 212 652 −774 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 597 655 1 492 −1 479
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 280 207 264 560
7.2 Muut arvopaperit 317 448 1 228 −2 039
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 010 0 −32
9 Muut saamiset 271 857 3 224 2 527
Vastaavaa yhteensä 3 082 432 −8 652 41 545
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 892 496 312 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 052 529 −15 114 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 525 830 −24 652 0
2.2 Talletusmahdollisuus 315 754 10 107 0
2.3 Määräaikaistalletukset 209 000 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 945 −569 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 224 −607 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 119 439 3 661 0
5.1 Julkisyhteisöt 98 956 4 865 0
5.2 Muut 20 483 −1 204 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 171 667 1 040 −12
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 198 747 −109
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 626 −1 242 −138
8.1 Talletukset ja muut velat 6 626 −1 242 −138
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 243 0 −643
10 Muut velat 235 635 2 750 −536
11 Arvonmuutostilit 452 824 0 42 984
12 Pääoma ja rahastot 85 551 −199 0
Vastattavaa yhteensä 3 082 432 −8 652 41 545