Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. september 2012

3. oktoober 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

28. detsembril 2012 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 45,5 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 5,8 miljardi euro võrra 229,2 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud ja USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid (vt allpool).

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
27. september 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 3,7 miljardit USA dollarit 1,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,8 miljardi euro võrra 317,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 0,3 miljardi euro võrra 892,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 4,9 miljardi euro võrra 99 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 18,6 miljardi euro võrra 651,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. septembril 2012 möödus 119,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 117,4 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 209 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses. Neljapäeval, 27. septembril 2012 möödus 26,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 18,7 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 315,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 305,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,8 miljardi euro võrra 280,2 miljardi euroni seoses väärtpaberite ostuga tagatud võlakirjade teise ostukava raames, väärtpaberite lunastamisega tagatud võlakirjade esimese ostukava raames ja kvartalilõpu kohandustega. Selle tulemusel ulatus 28. septembril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 209,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 54,5 miljardi ja 16,2 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 24,7 miljardi euro võrra 525,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2012. aasta 28. septembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1377,417 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,2930

EUR/JPY: 100,37

SDRid: 1,1931 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 479 292 0 45 513
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 256 413 −164 −4 901
2.1 Nõuded RVFle 90 069 255 −1 034
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 166 344 −419 −3 867
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 39 858 −2 015 −128
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 512 −1 399 46
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 512 −1 399 46
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 178 184 −9 016 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 117 383 −2 455 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 058 750 −7 546 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 047 1 077 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 4 −91 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 212 652 −774 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 597 655 1 492 −1 479
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 280 207 264 560
7.2 Muud väärtpaberid 317 448 1 228 −2 039
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 010 0 −32
9 Muud varad 271 857 3 224 2 527
Varad kokku 3 082 432 −8 652 41 545
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 892 496 312 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 052 529 −15 114 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 525 830 −24 652 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 315 754 10 107 0
2.3 Tähtajalised hoiused 209 000 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 945 −569 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 224 −607 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 119 439 3 661 0
5.1 Valitsussektor 98 956 4 865 0
5.2 Muud kohustused 20 483 −1 204 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 171 667 1 040 −12
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 198 747 −109
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 626 −1 242 −138
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 626 −1 242 −138
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 243 0 −643
10 Muud kohustused 235 635 2 750 −536
11 Ümberhindluskontod 452 824 0 42 984
12 Kapital ja reservid 85 551 −199 0
Kohustused kokku 3 082 432 −8 652 41 545