Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. június 29.

2012. július 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. június 29-ével záruló héten az aranykészlet és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1,1 milliárd eurós növekedésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások, az eurorendszer egy nemzeti központi bankjának aranyeladása, és egy másik központi bank aranyérme-értékesítése áll.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 13,5 milliárd euróval, 243 milliárd euróra emelkedett. A változás jórészt az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveleteknek tudható be (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. június 28. 7-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,6 milliárd USD 2,6 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval 321,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,4 milliárd euróval, 893,7 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,3 milliárd euróval csökkent, 146,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 18,5 milliárd euróval 272 milliárd euróra emelkedett. 2012. június 27-én, szerdán lejárt egy 167,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 180,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 211 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb betétgyűjtésre került sor azonos értékben. A hét folyamán lejárt egy 25,1 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 26,3 milliárd euro értékben, míg 7 milliárd eurót lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,7 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 772,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 775,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,7 milliárd euróval 281 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében elsősorban a negyedév végi kiigazítás, valamint a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt vásárlás áll. Így a 2012. június 29-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 211,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,1 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 19,6 milliárd euróval 116,7 milliárd euróra emelkedett.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2012. június 29-én a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése az alábbi arany- és főbb devizaárfolyamok alkalmazásával történt:

Arany: 1 246,624 EUR/finom uncia

USD: 1,2590 JPY/EUR

JPY: 100,13 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,2056 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 433 779 −30 1 109
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 260 867 1 454 12 429
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 89 805 −41 3 354
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 171 061 1 495 9 075
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 51 856 444 2 479
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 455 −849 10
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 455 −849 10
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 260 858 20 332 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 180 378 13 125 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 079 725 8 178 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 706 −764 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 48 −207 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 186 363 −36 −33
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 602 322 1 090 −1 210
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 281 046 149 557
7.2 Egyéb értékpapírok 321 276 941 −1 767
8 Euróban denominált államadósság 30 092 −470 −25
9 Egyéb eszközök 258 637 −2 422 10 065
Eszközök összesen 3 102 227 19 512 24 822
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 893 740 3 413 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 105 531 21 475 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 116 654 19 632 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 772 855 −2 408 0
2.3 Lekötött betétek 210 500 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 5 522 4 250 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 714 −129 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 158 474 −2 881 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 146 330 −4 275 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 12 144 1 394 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 149 908 198 −9
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 291 129 218
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 552 303 463
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 552 303 463
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 886 0 2 170
10 Egyéb kötelezettségek 225 543 −2 996 11 584
11 Átértékelési számlák 409 840 0 10 395
12 Saját tőke 85 748 0 0
Források összesen 3 102 227 19 512 24 822

Médiakapcsolatok