Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.6.2012

4.7.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.6.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta sekä erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 13,5 miljardilla eurolla 243 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista, eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana sekä Yhdysvaltain dollarin määräisistä likviditeettiä lisäävistä operaatioista (ks. alla).

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
28.6.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 2,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,8 miljardilla eurolla 321,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,4 miljardilla eurolla 893,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4,3 miljardilla eurolla 146,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 18,5 miljardilla eurolla 272 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.6.2012 erääntyi 167,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 180,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 211 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia. Viikon aikana erääntyi 25,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 26,3 miljardin euron operaatio, ja jaetusta likviditeetistä 7 miljardia euroa maksettiin takaisin ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 772,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 775,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 281 miljardiin euroon pääasiassa neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta sekä nykyisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 29.6.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 211,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,1 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 13,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 19,6 miljardilla eurolla 116,7 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 29.6.2012 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 246,624 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,2590

Japanin jeni / euro: 100,13

Erityiset nosto-oikeudet: 1,2056 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 433 779 −30 1 109
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 260 867 1 454 12 429
2.1 Saamiset IMF:ltä 89 805 −41 3 354
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 171 061 1 495 9 075
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 51 856 444 2 479
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 455 −849 10
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 455 −849 10
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 260 858 20 332 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 180 378 13 125 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 079 725 8 178 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 706 −764 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 48 −207 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 186 363 −36 −33
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 602 322 1 090 −1 210
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 281 046 149 557
7.2 Muut arvopaperit 321 276 941 −1 767
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 092 −470 −25
9 Muut saamiset 258 637 −2 422 10 065
Vastaavaa yhteensä 3 102 227 19 512 24 822
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 893 740 3 413 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 105 531 21 475 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 116 654 19 632 0
2.2 Talletusmahdollisuus 772 855 −2 408 0
2.3 Määräaikaistalletukset 210 500 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 5 522 4 250 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 714 −129 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 158 474 −2 881 0
5.1 Julkisyhteisöt 146 330 −4 275 0
5.2 Muut 12 144 1 394 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 149 908 198 −9
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 291 129 218
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 552 303 463
8.1 Talletukset ja muut velat 9 552 303 463
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 886 0 2 170
10 Muut velat 225 543 −2 996 11 584
11 Arvonmuutostilit 409 840 0 10 395
12 Pääoma ja rahastot 85 748 0 0
Vastattavaa yhteensä 3 102 227 19 512 24 822

Yhteyshenkilöt