Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 mai 2012

22 mai 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 18 mai 2012, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a reflectat, în principal, vânzarea de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 224,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
17 mai 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,3 miliarde USD 0,3 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o diminuare de 1,1 miliarde EUR, până la 324,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 3,1 miliarde EUR, până la 878,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 14,3 miliarde EUR, până la 114 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a restrâns cu 23,5 miliarde EUR, până la 122,3 miliarde EUR. Miercuri, 16 mai 2012, o operaţiune principală de refinanţare, în valoare de 39,3 miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune, în valoare de 43 de miliarde EUR, a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 214 miliarde EUR şi au fost atrase depozite noi, cu aceeaşi valoare.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,8 miliarde EUR (faţă de 1,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 789,7 miliarde EUR (faţă de 763,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au cunoscut o reducere de 1,8 miliarde EUR, până la 280,2 miliarde EUR. Reducerea s-a datorat răscumpărării titlurilor în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, a căror valoare a fost mai mult decât compensată de cea a cumpărărilor decontate, în săptămâna analizată, în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 18 mai 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 212,1 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 56,6 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 11,5 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 44,3 miliarde EUR, până la 102,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 432 704 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 242 223 110
2.1 Creanţe asupra FMI 86 051 78
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 156 172 32
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 50 962 −563
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 992 −520
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 992 −520
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 127 017 2 935
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 42 988 3 701
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 083 183 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 845 −768
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 212 494 4 138
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 604 688 −2 898
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 280 192 −1 791
7.2 Alte titluri 324 496 −1 106
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 589 0
9 Alte active 255 592 545
Total active 2 975 261 3 746
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 878 293 3 114
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 107 179 −17 862
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 102 482 −44 333
2.2 Facilitatea de depozit 789 715 26 596
2.3 Depozite pe termen fix 214 000 8
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 982 −133
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 8 515 958
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 125 123 14 512
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 114 015 14 297
5.2 Alte angajamente 11 108 216
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 84 974 2 859
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 451 365
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 089 −1 002
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 089 −1 002
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 716 0
10 Alte pasive 217 938 808
11 Conturi de reevaluare 399 445 0
12 Capital şi rezerve 85 539 −6
Total pasive 2 975 261 3 746

Contacte media