Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. gegužės 18 d.

2012 m. gegužės 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. gegužės 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų daugiausia dėl aukso monetų pardavimo, kurį atliko vienas iš Eurosistemos centrinių bankų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 224,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. gegužės 17 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,3 mlrd. JAV dolerių 0,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 324,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 878,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,3 mlrd. eurų – iki 114 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 23,5 mlrd. eurų – iki 122,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. gegužės 16 d., baigėsi 39,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 43 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 214 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,8 mlrd. eurų (palyginti su 1,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 789,7 mlrd. eurų (palyginti su 763,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 280,2 mlrd. eurų pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui, taip visiškai kompensuojant per savaitę įvykdytus pirkimus pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. gegužės 18 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 212,1 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 56,6 mlrd. eurų ir 11,5 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 44,3 mlrd. eurų – iki 102,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 432 704 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 242 223 110
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 051 78
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 156 172 32
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 50 962 −563
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 992 −520
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 992 −520
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 127 017 2 935
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 42 988 3 701
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 083 183 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 845 −768
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 212 494 4 138
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 604 688 −2 898
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 280 192 −1 791
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 324 496 −1 106
8 Valdžios skola eurais 30 589 0
9 Kitas turtas 255 592 545
Visas turtas 2 975 261 3 746
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 878 293 3 114
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 107 179 −17 862
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 102 482 −44 333
2.2 Indėlių galimybė 789 715 26 596
2.3 Terminuotieji indėliai 214 000 8
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 982 −133
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 515 958
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 125 123 14 512
5.1 Valdžiai 114 015 14 297
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 108 216
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 84 974 2 859
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 451 365
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 089 −1 002
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 089 −1 002
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 716 0
10 Kiti įsipareigojimai 217 938 808
11 Perkainojimo sąskaitos 399 445 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 539 −6
Visi įsipareigojimai 2 975 261 3 746

Kontaktai žiniasklaidai