Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. május 18.

2012. május 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. május 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik központi bankjának aranyérme-eladását tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,2 milliárd euróval 224,9 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. május 17. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,3 milliárd USD 0,3 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,1 milliárd euróval 324,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,1 milliárd euróval, 878,3 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,3 milliárd euróval 114 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 23,5 milliárd euróval csökkent, 122,3 milliárd euróra. 2012. május 16-án, szerdán lejárt egy 39,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 43 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 214 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 789,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 763,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 1,8 milliárd euróval 280,2 milliárd euróra csökkent. A csökkenés hátterében az értékpapír-piaci program keretében végrehajtott értékpapír-visszaváltás állt, amely bőségesen ellensúlyozta a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében a héten teljesített vásárlásokat. Így a 2012. május 18-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 212,1 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,6 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 11,5 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezet-beli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 44,3 milliárd euróval csökkent, 102,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 432 704 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 242 223 110
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 86 051 78
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 156 172 32
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 50 962 −563
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 992 −520
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 992 −520
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 127 017 2 935
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 42 988 3 701
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 083 183 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 845 −768
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 212 494 4 138
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 604 688 −2 898
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 280 192 −1 791
7.2 Egyéb értékpapírok 324 496 −1 106
8 Euróban denominált államadósság 30 589 0
9 Egyéb eszközök 255 592 545
Eszközök összesen 2 975 261 3 746
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 878 293 3 114
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 107 179 −17 862
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 102 482 −44 333
2.2 Betéti rendelkezésre állás 789 715 26 596
2.3 Lekötött betétek 214 000 8
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 982 −133
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 8 515 958
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 125 123 14 512
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 114 015 14 297
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 108 216
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 84 974 2 859
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 451 365
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 089 −1 002
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 089 −1 002
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 716 0
10 Egyéb kötelezettségek 217 938 808
11 Átértékelési számlák 399 445 0
12 Saját tőke 85 539 −6
Források összesen 2 975 261 3 746

Médiakapcsolatok