Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.5.2012

22.5.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.5.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä supistui 1 miljoonalla eurolla lähinnä erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 224,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
17.5.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,1 miljardilla eurolla 324,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,1 miljardilla eurolla 878,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14,3 miljardilla eurolla 114 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 23,5 miljardilla eurolla 122,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.5.2012 erääntyi 39,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 43 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 214 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 789,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 763,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä pieneni 1,8 miljardilla eurolla 280,2 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen sekä nykyisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa tehtyjen ostojen yhteisvaikutuksesta. Perjantaina 18.5.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 212,1 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,6 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 11,5 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 44,3 miljardilla eurolla 102,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 432 704 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 242 223 110
2.1 Saamiset IMF:ltä 86 051 78
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 156 172 32
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 50 962 −563
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 992 −520
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 992 −520
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 127 017 2 935
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 42 988 3 701
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 083 183 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 845 −768
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 212 494 4 138
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 604 688 −2 898
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 280 192 −1 791
7.2 Muut arvopaperit 324 496 −1 106
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 589 0
9 Muut saamiset 255 592 545
Vastaavaa yhteensä 2 975 261 3 746
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 878 293 3 114
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 107 179 −17 862
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 102 482 −44 333
2.2 Talletusmahdollisuus 789 715 26 596
2.3 Määräaikaistalletukset 214 000 8
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 982 −133
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 515 958
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 125 123 14 512
5.1 Julkisyhteisöt 114 015 14 297
5.2 Muut 11 108 216
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 84 974 2 859
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 451 365
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 089 −1 002
8.1 Talletukset ja muut velat 9 089 −1 002
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 716 0
10 Muut velat 217 938 808
11 Arvonmuutostilit 399 445 0
12 Pääoma ja rahastot 85 539 −6
Vastattavaa yhteensä 2 975 261 3 746

Yhteyshenkilöt