Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 mai 2012

15 mai 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 11 mai 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 224,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
10 mai 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,5 miliarde USD 0,3 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 325,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 1 miliard EUR, până la 875,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au redus cu 8,7 miliarde EUR, până la 99,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 44,7 miliarde EUR, până la 145,9 miliarde EUR. Miercuri, 9 mai 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 34,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 39,3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 214 miliarde EUR şi au fost atrase depozite noi, cu aceeaşi valoare. Tot miercuri, 9 mai 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 11,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 13 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,6 miliarde EUR (faţă de 1,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 763,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 801,5 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au înregistrat o creştere de 0,2 miliarde EUR, până la 282 de miliarde EUR. Aceasta s-a datorat cumpărărilor decontate în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 11 mai 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 214,2 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 56,6 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 11,3 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 50 de miliarde EUR, până la 146,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 432 705 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 242 113 135
2.1 Creanţe asupra FMI 85 973 5
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 156 140 130
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 51 525 −439
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 512 −596
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 512 −596
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 124 082 6 992
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 39 287 4 867
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 083 183 1 599
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 613 526
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 208 356 3 666
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 607 585 363
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 281 983 233
7.2 Alte titluri 325 603 129
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 589 0
9 Alte active 255 047 1 077
Total active 2 971 515 11 197
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 875 178 −965
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 125 042 12 229
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 146 815 49 955
2.2 Facilitatea de depozit 763 119 −38 370
2.3 Depozite pe termen fix 213 992 −8
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 116 652
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 7 557 5 235
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 110 610 −9 277
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 99 718 −8 746
5.2 Alte angajamente 10 892 −531
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 82 115 4 575
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 086 −552
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 091 59
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 091 59
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 716 0
10 Alte pasive 217 130 −107
11 Conturi de reevaluare 399 445 0
12 Capital şi rezerve 85 545 0
Total pasive 2 971 515 11 197

Contacte media