Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. gegužės 11 d.

2012 m. gegužės 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. gegužės 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 224,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigësi Nauja suma
2012 m. gegužės 10 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,5 mlrd. JAV dolerių 0,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 325,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 875,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,7 mlrd. eurų – iki 99,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 44,7 mlrd. eurų – iki 145,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. gegužės 9 d., baigėsi 34,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 39,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 214 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės indėlių. Taip pat trečiadienį, 2012 m. gegužės 9 d. baigėsi 11,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 13 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,6 mlrd. eurų (palyginti su 1,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 763,1 mlrd. eurų (palyginti su 801,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 282 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. gegužės 11 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 214,2 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 56,6 mlrd. eurų ir 11,3 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 50 mlrd. eurų – iki 146,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 432 705 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 242 113 135
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 85 973 5
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 156 140 130
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 51 525 −439
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 512 −596
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 512 −596
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 124 082 6 992
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 39 287 4 867
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 083 183 1 599
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 613 526
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 208 356 3 666
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 607 585 363
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 281 983 233
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 325 603 129
8 Valdžios skola eurais 30 589 0
9 Kitas turtas 255 047 1 077
Visas turtas 2 971 515 11 197
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 875 178 −965
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 125 042 12 229
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 146 815 49 955
2.2 Indėlių galimybė 763 119 −38 370
2.3 Terminuotieji indėliai 213 992 −8
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 116 652
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 557 5 235
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 110 610 −9 277
5.1 Valdžiai 99 718 −8 746
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 892 −531
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 82 115 4 575
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 086 −552
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 091 59
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 091 59
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 716 0
10 Kiti įsipareigojimai 217 130 −107
11 Perkainojimo sąskaitos 399 445 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 545 0
Visi įsipareigojimai 2 971 515 11 197

Kontaktai žiniasklaidai