Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. május 11.

2012. május 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. május 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,2 milliárd euróval 224,7 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. május 10. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,5 milliárd USD 0,3 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 325,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1 milliárd euróval 875,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,7 milliárd euróval 99,7 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 44,7 milliárd euróval 145,9 milliárd euróra emelkedett. 2012. május 9-én, szerdán lejárt egy 34,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 39,3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 214 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb betétgyűjtésre került sor azonos értékben. 2012. május 9-én, szerdán emellett lejárt egy 11,4 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 13 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,6 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 763,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 801,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 282 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlásoknak tudható be. Így a 2012. május 11-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 214,2 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,6 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 11,3 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 50 milliárd euróval 146,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 432 705 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 242 113 135
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 85 973 5
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 156 140 130
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 51 525 −439
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 512 −596
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 512 −596
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 124 082 6 992
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 39 287 4 867
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 083 183 1 599
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 613 526
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 208 356 3 666
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 607 585 363
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 281 983 233
7.2 Egyéb értékpapírok 325 603 129
8 Euróban denominált államadósság 30 589 0
9 Egyéb eszközök 255 047 1 077
Eszközök összesen 2 971 515 11 197
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 875 178 −965
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 125 042 12 229
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 146 815 49 955
2.2 Betéti rendelkezésre állás 763 119 −38 370
2.3 Lekötött betétek 213 992 −8
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 116 652
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 7 557 5 235
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 110 610 −9 277
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 99 718 −8 746
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 892 −531
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 82 115 4 575
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 086 −552
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 091 59
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 091 59
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 716 0
10 Egyéb kötelezettségek 217 130 −107
11 Átértékelési számlák 399 445 0
12 Saját tőke 85 545 0
Források összesen 2 971 515 11 197

Médiakapcsolatok