Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.5.2012

15.5.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.5.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 224,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
10.5.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 325,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1 miljardilla eurolla 875,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 8,7 miljardilla eurolla 99,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 44,7 miljardilla eurolla 145,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.5.2012 erääntyi 34,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 39,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 214 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia. Niin ikään keskiviikkona 9.5.2012 erääntyi 11,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 13 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 763,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 801,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 282 miljardiin euroon katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 11.5.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 214,2 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,6 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 11,3 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 50 miljardilla eurolla 146,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 432 705 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 242 113 135
2.1 Saamiset IMF:ltä 85 973 5
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 156 140 130
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 51 525 −439
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 512 −596
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 512 −596
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 124 082 6 992
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 39 287 4 867
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 083 183 1 599
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 613 526
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 208 356 3 666
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 607 585 363
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 281 983 233
7.2 Muut arvopaperit 325 603 129
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 589 0
9 Muut saamiset 255 047 1 077
Vastaavaa yhteensä 2 971 515 11 197
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 875 178 −965
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 125 042 12 229
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 146 815 49 955
2.2 Talletusmahdollisuus 763 119 −38 370
2.3 Määräaikaistalletukset 213 992 −8
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 116 652
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 7 557 5 235
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 110 610 −9 277
5.1 Julkisyhteisöt 99 718 −8 746
5.2 Muut 10 892 −531
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 82 115 4 575
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 086 −552
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 091 59
8.1 Talletukset ja muut velat 10 091 59
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 716 0
10 Muut velat 217 130 −107
11 Arvonmuutostilit 399 445 0
12 Pääoma ja rahastot 85 545 0
Vastattavaa yhteensä 2 971 515 11 197

Yhteyshenkilöt