Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 aprilie 2012

2 mai 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 27 aprilie 2012, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a reflectat, în principal, vânzarea de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 2,7 miliarde EUR, până la 225,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
26 aprilie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,9 miliarde USD 1,1 miliarde USD
26 aprilie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 9,4 miliarde USD 5,2 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 1,9 miliarde EUR, până la 326,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 3 miliarde EUR, până la 872,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 25,4 miliarde EUR, până la 129,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a redus cu 20,9 miliarde EUR, până la 131,2 miliarde EUR. Miercuri, 25 aprilie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 51,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 46,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 214 miliarde EUR şi au fost atrase depozite noi cu aceeaşi valoare. În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 19,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune însumând 21,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,6 miliarde EUR (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 794 de miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 775,6 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 0,5 miliarde EUR, până la 281,6 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat cumpărărilor din cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, care au fost decontate în cursul săptămânii. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 27 aprilie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 214,2 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 56,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 10,6 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 2,2 miliarde EUR, până la 91,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 432 705 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 241 240 859
2.1 Creanţe asupra FMI 86 186 63
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 155 054 796
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 52 449 −2 168
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 271 1 000
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 271 1 000
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 139 372 −3 342
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 46 369 −5 406
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 092 384 1 758
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 619 307
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 −1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 184 738 1 047
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 608 287 −1 387
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 281 629 481
7.2 Alte titluri 326 658 −1 868
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 31 131 0
9 Alte active 251 910 −1 014
Total active 2 962 103 −5 006
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 872 690 3 036
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 099 466 15 280
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 91 254 −2 244
2.2 Facilitatea de depozit 793 958 18 308
2.3 Depozite pe termen fix 214 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 253 −784
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 402 14
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 140 609 −25 943
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 129 871 −25 395
5.2 Alte angajamente 10 739 −548
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 76 400 −122
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 159 1 340
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 685 98
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 685 98
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 716 0
10 Alte pasive 217 000 1 291
11 Conturi de reevaluare 399 445 0
12 Capital şi rezerve 85 532 0
Total pasive 2 962 103 −5 006