Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. balandžio 27 d.

2012 m. gegužės 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. balandžio 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų daugiausia dėl aukso monetų pardavimo, kurį atliko vienas iš Eurosistemos centrinių bankų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 225,1 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. balandžio 26 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,9 mlrd. JAV dolerių 1,1 mlrd. JAV dolerių
2012 m. balandžio 26 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 9,4 mlrd. JAV dolerių 5,2 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 326,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3 mlrd. eurų – iki 872,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 25,4 mlrd. eurų – iki 129,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,9 mlrd. eurų – iki 131,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. balandžio 25 d., baigėsi 51,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 46,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 214 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės indėlių. Šią savaitę baigėsi 19,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 21,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 794 mlrd. eurų (palyginti su 775,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 281,6 mlrd. eurų dėl praėjusią savaitę įvykdytų pirkimų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. balandžio 27 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 214,2 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 56,8 mlrd. eurų ir 10,6 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 91,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 432 705 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 241 240 859
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 186 63
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 155 054 796
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 52 449 −2 168
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 271 1 000
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 271 1 000
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 139 372 −3 342
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 46 369 −5 406
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 092 384 1 758
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 619 307
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 184 738 1 047
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 608 287 −1 387
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 281 629 481
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 326 658 −1 868
8 Valdžios skola eurais 31 131 0
9 Kitas turtas 251 910 −1 014
Visas turtas 2 962 103 −5 006
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 872 690 3 036
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 099 466 15 280
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 91 254 −2 244
2.2 Indėlių galimybė 793 958 18 308
2.3 Terminuotieji indėliai 214 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 253 −784
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 402 14
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 140 609 −25 943
5.1 Valdžiai 129 871 −25 395
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 739 −548
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 76 400 −122
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 159 1 340
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 685 98
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 685 98
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 716 0
10 Kiti įsipareigojimai 217 000 1 291
11 Perkainojimo sąskaitos 399 445 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 532 0
Visi įsipareigojimai 2 962 103 −5 006