Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. április 27.

2012. május 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. április 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik központi bankjának aranyérme-eladását tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 2,7 milliárd euróval csökkent, 225,1 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. április 26. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,9 milliárd USD 1,1 milliárd USD
2012. április 26. 84 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 9,4 milliárd USD 5,2 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,9 milliárd euróval 326,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3 milliárd euróval, 872,7 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 25,4 milliárd euróval 129,9 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 20,9 milliárd euróval csökkent, 131,2 milliárd euróra. 2012. április 25-én, szerdán lejárt egy 51,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 46,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 214 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb betétgyűjtésre került sor azonos értékben. A hét folyamán lejárt egy 19,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 21,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,6 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 794 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 775,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,5 milliárd euróval 281,6 milliárd euróra emelkedett. Ennek hátterében a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott kötvényvásárlás állt, amelynek elszámolására múlt héten került sor. Így a 2012. április 27-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 214,2 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 10,6 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,2 milliárd euróval csökkent, 91,3 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 432 705 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 241 240 859
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 86 186 63
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 155 054 796
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 52 449 −2 168
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 271 1 000
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 271 1 000
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 139 372 −3 342
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 46 369 −5 406
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 092 384 1 758
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 619 307
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 −1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 184 738 1 047
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 608 287 −1 387
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 281 629 481
7.2 Egyéb értékpapírok 326 658 −1 868
8 Euróban denominált államadósság 31 131 0
9 Egyéb eszközök 251 910 −1 014
Eszközök összesen 2 962 103 −5 006
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 872 690 3 036
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 099 466 15 280
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 91 254 −2 244
2.2 Betéti rendelkezésre állás 793 958 18 308
2.3 Lekötött betétek 214 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 253 −784
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 402 14
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 140 609 −25 943
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 129 871 −25 395
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 739 −548
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 76 400 −122
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 159 1 340
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 685 98
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 685 98
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 716 0
10 Egyéb kötelezettségek 217 000 1 291
11 Átértékelési számlák 399 445 0
12 Saját tőke 85 532 0
Források összesen 2 962 103 −5 006