Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.4.2012

2.5.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.4.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä supistui 1 miljoonalla eurolla lähinnä erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 2,7 miljardilla eurolla 225,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
26.4.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria
26.4.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 9,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria 5,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,9 miljardilla eurolla 326,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3 miljardilla eurolla 872,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 25,4 miljardilla eurolla 129,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 20,9 miljardilla eurolla 131,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.4.2012 erääntyi 51,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 46,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 214 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia. Viikon aikana erääntyi 19,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 21,3 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 794 miljardia euroa (edellisellä viikolla 775,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 281,6 miljardiin euroon katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 27.4.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 214,2 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,8 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 10,6 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 2,2 miljardilla eurolla 91,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 432 705 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 241 240 859
2.1 Saamiset IMF:ltä 86 186 63
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 155 054 796
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 52 449 −2 168
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 271 1 000
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 271 1 000
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 139 372 −3 342
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 46 369 −5 406
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 092 384 1 758
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 619 307
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 −1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 184 738 1 047
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 608 287 −1 387
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 281 629 481
7.2 Muut arvopaperit 326 658 −1 868
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 31 131 0
9 Muut saamiset 251 910 −1 014
Vastaavaa yhteensä 2 962 103 −5 006
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 872 690 3 036
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 099 466 15 280
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 91 254 −2 244
2.2 Talletusmahdollisuus 793 958 18 308
2.3 Määräaikaistalletukset 214 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 253 −784
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 402 14
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 140 609 −25 943
5.1 Julkisyhteisöt 129 871 −25 395
5.2 Muut 10 739 −548
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 76 400 −122
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 159 1 340
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 685 98
8.1 Talletukset ja muut velat 8 685 98
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 716 0
10 Muut velat 217 000 1 291
11 Arvonmuutostilit 399 445 0
12 Pääoma ja rahastot 85 532 0
Vastattavaa yhteensä 2 962 103 −5 006
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle