Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. aprill 2012

2. mai 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

27. aprillil 2012 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis valdavalt eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 2,7 miljardi euro võrra 225,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
26. aprill 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,9 miljardit USA dollarit 1,1 miljardit USA dollarit
26. aprill 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 9,4 miljardit USA dollarit 5,2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,9 miljardi euro võrra 326,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 3 miljardi euro võrra 872,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 25,4 miljardi euro võrra 129,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 20,9 miljardi euro võrra 131,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. aprillil 2012 möödus 51,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 46,4 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 214 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses. Nädala jooksul möödus 19,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 21,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 794 miljardi euro ulatuses (võrreldes 775,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,5 miljardi euro võrra 281,6 miljardi euroni. Kasvu tingis nädala jooksul ostude arveldamine tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 27. aprillil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 214,2 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,8 miljardi ja 10,6 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,2 miljardi euro võrra 91,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 432 705 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 241 240 859
2.1 Nõuded RVFle 86 186 63
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 155 054 796
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 52 449 −2 168
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 271 1 000
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 271 1 000
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 139 372 −3 342
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 46 369 −5 406
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 092 384 1 758
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 619 307
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 184 738 1 047
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 608 287 −1 387
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 281 629 481
7.2 Muud väärtpaberid 326 658 −1 868
8 Valitsussektori võlg eurodes 31 131 0
9 Muud varad 251 910 −1 014
Varad kokku 2 962 103 −5 006
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 872 690 3 036
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 099 466 15 280
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 91 254 −2 244
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 793 958 18 308
2.3 Tähtajalised hoiused 214 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 253 −784
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 402 14
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 140 609 −25 943
5.1 Valitsussektor 129 871 −25 395
5.2 Muud kohustused 10 739 −548
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 76 400 −122
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 159 1 340
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 685 98
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 685 98
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 716 0
10 Muud kohustused 217 000 1 291
11 Ümberhindluskontod 399 445 0
12 Kapital ja reservid 85 532 0
Kohustused kokku 2 962 103 −5 006