Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 aprilie 2012

17 aprilie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 13 aprilie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,9 miliarde EUR, până la 228 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
12 aprilie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 1,4 miliarde USD 1,3 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 347 de miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 6,6 miliarde EUR, până la 874,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 12,8 miliarde EUR, până la 158,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 35,3 miliarde EUR, până la 190,8 miliarde EUR. Miercuri, 11 aprilie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 62,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 55,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 213,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 214 miliarde EUR. Pe parcursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 9,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 11,4 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce o altă operaţiune cifrându-se la 1,9 miliarde EUR a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2 miliarde EUR (faţă de 1 miliard EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) a înregistrat valoarea de 742,8 miliarde EUR (comparativ cu 784,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 0,3 miliarde EUR, până la 280,7 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat cumpărărilor din cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, care au fost decontate în cursul săptămânii. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 13 aprilie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 214,2 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 56,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 9,7 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 43 de miliarde EUR, până la 129 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 432 706 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 239 669 −665
2.1 Creanţe asupra FMI 86 103 764
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 153 566 −1 429
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 54 513 742
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 106 236
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 106 236
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 147 981 −6 501
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 55 362 −7 263
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 090 626 −265
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 993 1 027
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 62 548 1 796
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 627 712 −238
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 280 680 256
7.2 Alte titluri 347 032 −494
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 31 131 0
9 Alte active 358 493 14 156
Total active 2 974 859 9 526
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 874 293 −6 592
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 086 212 1 213
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 129 019 43 016
2.2 Facilitatea de depozit 742 825 −42 004
2.3 Depozite pe termen fix 214 000 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 367 −299
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 386 98
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 169 809 12 178
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 158 789 12 798
5.2 Alte angajamente 11 020 −621
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 76 841 2 777
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 597 −1 084
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 846 268
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 846 268
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 716 0
10 Alte pasive 214 196 −963
11 Conturi de reevaluare 399 445 0
12 Capital şi rezerve 85 519 1 632
Total pasive 2 974 859 9 526

Contacte media