Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. balandžio 13 d.

2012 m. balandžio 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. balandžio 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 228 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. balandžio 12 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,4 mlrd. JAV dolerių 1,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 347 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 874,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,8 mlrd. eurų – iki 158,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 35,3 mlrd. eurų – iki 190,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. balandžio 11 d., baigėsi 62,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 55,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 213,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 214 mlrd. eurų. Praėjusią savaitę baigėsi 9,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 11,4 mlrd. eurų vertės operacija, o 1,9 mlrd. eurų grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2 mlrd. eurų (palyginti su 1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 742,8 mlrd. eurų (palyginti su 784,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 280,7 mlrd. eurų dėl praėjusią savaitę įvykdytų pirkimų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. balandžio 13 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 214,2 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 56,8 mlrd. eurų ir 9,7 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 43 mlrd. eurų – iki 129 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 432 706 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 239 669 −665
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 103 764
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 153 566 −1 429
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 54 513 742
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 106 236
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 106 236
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 147 981 −6 501
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 55 362 −7 263
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 090 626 −265
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 993 1 027
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 62 548 1 796
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 627 712 −238
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 280 680 256
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 347 032 −494
8 Valdžios skola eurais 31 131 0
9 Kitas turtas 358 493 14 156
Visas turtas 2 974 859 9 526
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 874 293 −6 592
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 086 212 1 213
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 129 019 43 016
2.2 Indėlių galimybė 742 825 −42 004
2.3 Terminuotieji indėliai 214 000 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 367 −299
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 386 98
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 169 809 12 178
5.1 Valdžiai 158 789 12 798
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 020 −621
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 76 841 2 777
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 597 −1 084
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 846 268
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 846 268
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 716 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 196 −963
11 Perkainojimo sąskaitos 399 445 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 519 1 632
Visi įsipareigojimai 2 974 859 9 526

Kontaktai žiniasklaidai