Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. április 13.

2012. április 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. április 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,9 milliárd euróval 228 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. április 12. 7 napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,4 milliárd USD 1,3 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 347 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,6 milliárd euróval csökkent, 874,3  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 12,8 milliárd euróval 158,8 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 35,3 milliárd euróval 190,8 milliárd euróra emelkedett. 2012. április 11-én, szerdán lejárt egy 62,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 55,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 213,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 214 milliárd euro értékben. A hét folyamán lejárt egy 9,8 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 11,4 milliárd euro értékben, míg 1,9 milliárd eurót lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 742,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 784,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,3 milliárd euróval 280,7 milliárd euróra emelkedett. Ennek hátterében a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott kötvényvásárlás állt, amelynek elszámolására múlt héten került sor. Így a 2012. április 13-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 214,2 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 9,7 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 43 milliárd euróval 129 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 432 706 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 239 669 −665
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 86 103 764
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 153 566 −1 429
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 54 513 742
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 106 236
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 106 236
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 147 981 −6 501
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 55 362 −7 263
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 090 626 −265
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 993 1 027
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 62 548 1 796
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 627 712 −238
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 280 680 256
7.2 Egyéb értékpapírok 347 032 −494
8 Euróban denominált államadósság 31 131 0
9 Egyéb eszközök 358 493 14 156
Eszközök összesen 2 974 859 9 526
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 874 293 −6 592
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 086 212 1 213
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 129 019 43 016
2.2 Betéti rendelkezésre állás 742 825 −42 004
2.3 Lekötött betétek 214 000 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 367 −299
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 386 98
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 169 809 12 178
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 158 789 12 798
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 020 −621
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 76 841 2 777
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 597 −1 084
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 846 268
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 846 268
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 716 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 196 −963
11 Átértékelési számlák 399 445 0
12 Saját tőke 85 519 1 632
Források összesen 2 974 859 9 526

Médiakapcsolatok