Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.4.2012

17.4.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.4.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 228 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
12.4.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 1,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 347 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 6,6 miljardilla eurolla 874,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 12,8 miljardilla eurolla 158,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 35,3 miljardilla eurolla 190,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.4.2012 erääntyi 62,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 55,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 213,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 214 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Viikon aikana erääntyi 9,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 11,4 miljardin euron operaatio, ja jaetusta likviditeetistä 1,9 miljardia euroa maksettiin takaisin ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1 miljardi euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 742,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 784,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 280,7 miljardiin euroon uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 13.4.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 214,2 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,8 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 9,7 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 43 miljardilla eurolla 129 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 432 706 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 239 669 −665
2.1 Saamiset IMF:ltä 86 103 764
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 153 566 −1 429
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 54 513 742
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 106 236
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 106 236
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 147 981 −6 501
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 55 362 −7 263
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 090 626 −265
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 993 1 027
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 62 548 1 796
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 627 712 −238
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 280 680 256
7.2 Muut arvopaperit 347 032 −494
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 31 131 0
9 Muut saamiset 358 493 14 156
Vastaavaa yhteensä 2 974 859 9 526
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 874 293 −6 592
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 086 212 1 213
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 129 019 43 016
2.2 Talletusmahdollisuus 742 825 −42 004
2.3 Määräaikaistalletukset 214 000 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 367 −299
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 386 98
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 169 809 12 178
5.1 Julkisyhteisöt 158 789 12 798
5.2 Muut 11 020 −621
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 76 841 2 777
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 597 −1 084
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 846 268
8.1 Talletukset ja muut velat 7 846 268
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 716 0
10 Muut velat 214 196 −963
11 Arvonmuutostilit 399 445 0
12 Pääoma ja rahastot 85 519 1 632
Vastattavaa yhteensä 2 974 859 9 526

Yhteyshenkilöt